Regulamin Ambasadorzy

Regulamin programu „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Administratorem Danych, a zarazem Organizatorem Programu „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki” są Malinowe Hotele Sp. z o.o. z siedzibą w 28-131 Solec-Zdrój, ul. Leśna 7 zwani dalej „Organizatorem”.

2. Program „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki” (zwany dalej „Programem”) skierowany jest do Klientów Sklepu internetowego www.balneokosmetyki.pl (zwanego dalej sklepem internetowym) i działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

Z chwilą przesłania do nas drogą e-mailową chęci wzięcia udziału w Programie „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki”, informujemy, iż przetwarzane dotychczas dane osobowe w ziązku z realizacją składnych zmówień będą od tej chwili przetwarzane w celu wydania specjalnego "kodu rabatowego" i związanych z nim celi marketingowych wynikających z ideii niniejszego programu. Zapisanie się do Programu „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki” jest dobrowolne. A każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo:dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w celach marektigowych, co jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki”.

3. Uczestnikiem Programu „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki” może być osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zrealizowała minimum 2 zamówienia (dokonała 2 transakcji) Balneokosmetyków w sklepie internetowym i zgłosiła do Organizatora drogą e-mailową chęć udziału w programie.

4. Malinowe Hotele Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do likwidacji Programu, modyfikowania Programu w całości lub w części, w każdym momencie lub zastąpienia go innym programem. Aktualne zasady i regulamin Programu znajdują się na stronie www.balneokosmetyki.pl.

§ 2 Zasady działania Programu

1. Aby zostać Ambasadorem należy spełnić warunek określony w § 1 pkt.3 oraz zgłosić chęć udziału w programie drogą e-mailową na adres: kontakt@balneokosmetyki.pl. W odpowiedzi należy zaakceptować warunki regulaminu programu i potwierdzić chęć udziału w programie.

2. Na adres email Ambasador otrzymuje swój unikalny numer kodu (zwany dalej "kod rabatowy"), który upoważnia go do zakupów w sklepie internetowym ze stałym 10% rabatem.  Rabat obowiązuje na cały asortyment sklepu www.balneokosmetyki.pl z wyłączeniem kosztów przesyłki.

3. Ambasador jest wiarygodnym promotorem wiedzy o właściwościach wody siarczkowej ze źródła „Malina” oraz aktywnie promuje i działa na rzecz zwiększenia świadomości marki Balneokosmetyki. Ambasador otrzymuje swój unikalny numer kodu rabatowego, który uprawnia go do zakupów w sklepie internetowym ze stałym rabatem 10%. Ambasador może przekazywać swój nr kodu rabatowego osobom trzecim (rodzinie, znajomym) w celu dokonania przez nich zakupów w sklepie internetowym z 10% rabatem.

Do każdego zamówienia złożonego przez Ambasadora w sklepie internetowym dołączane zostaje:

a) Ulotki informacyjne i próbki produktów wg dostępności

§ 3 Korzyści dla Ambasadora

1. Ambasador otrzymuje stały rabat 10% na zakup Balneokosmetyków w sklepie internetowym.

2. Znajomi i rodzina Ambasadora mogą dokonywać zakupów Balneokosmetyków w sklepie internetowym ze stałym 10% rabatem.

3. Ambasador ma możliwość otrzymania kuponu rabatowego kwotowego na pobyt w Malinowych Hotelach po spełnieniu warunków opisanych w §4.

4. Ambasador ma prawo uczestniczenia w wydarzeniach i innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora w ramach realizacji Programu w tym m.in. testowania nowych produktów, dokonywania recenzji, wyrażania opinii itp. O miejscu, terminie i warunkach uczestnictwa Ambasador zostanie powiadomiony ze stosownym wyprzedzeniem.

5. Ambasador jest pod opieką Konsultanta Balneokosmetyków, który jest do jego dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem tel: (12) 643-61 43 oraz adresem email: kontakt@balneokosmetyki.pl. Konsultant służy wiedzą i poradą dotyczącą doboru odpowiednich Balneokosmetyków i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące produktów.

.

§ 4 Kupon rabatowy kwotowy na pobyt w Malinowych Hotelach

1. Aby otrzymać Kupon Rabatowy kwotowy o na pobyt w Malinowych Hotelach(www.malinowehotele.pl) Ambasador powinien zrealizować następującą ilość Zamówień w sklepie internetowym z wykorzystaniem numeru kodu rabatowego Ambasadora:
20 Zamówień o wartości powyżej 100 zł każde – Kupon rabatowy kwotowy na pobyt w Malinowych Hotelach o wartości    450 zł 
40 Zamówień o wartości powyżej 100 zł każde – Kupon rabatowy kwotowy na pobyt w Malinowych Hotelach o wartości 1000 zł
60 Zamówień o wartości powyżej 100 zł każde – Kupon rabatowy kwotowy na pobyt w Malinowych Hotelach o wartości 1600 zł

2. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Ambasador otrzymuje informację o ilości Zamówień zrealizowanych na jego kodzie rabatowym. Za zrealizowane zamówienia rozumie się zamówienia opłacone i wysłane do Zamawiającego.

3. Ambasadorowi nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznany Kupon rabatowy kwotowy. Kupon rabatowy kwotowy nie jest ekwiwalentem pieniądza i tym samym nie podlega wymianie na żadne środki pieniężne, oraz nie może być przedmiotem transakcji.

4. Czas zbierania zamówień trwa rok od daty przystąpienia do programu lojalnościowego. Po roku następuje rozliczenie lub wyzerowanie konta użytkownika. Aby otrzymać kupon rabatowy zgodnie z założeniami § 4 punktu 1, należy wszystkie zamówienia złożyć w czasie jednego roku od daty przystąpienia do programu.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Programu i korzystanie z kodu rabatowego podczas zakupów w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Ambasadora. Ambasador wyraża zgodę, aby Malinowe Hotele Sp. z o.o. przechowywały w komputerowej bazie danych informacje dotyczące wykorzystania kuponów rabatowych. Dane te mogą być użyte do celów marketingowych i promocyjnych. Malinowe Hotele Sp. z o.o. nie sprzedają, nie wymieniają ani nie wypożyczają tych danych firmom nie związanym bezpośrednio z Programem.

2. Prawem właściwym dla wykonania niniejszej umowy jest wyłącznie prawo polskie.

3. Zasady zakupów w sklepie internetowym www.balneokosmetyki.pl określa regulamin sklepu.

4. Program nie łączy się z rabatami wynikającymi z posiadania Karty Programu "Malinowy raj" oraz z innymi rabatami, zniżkami, promocjami czy ofertami specjalnymi.

5. Informacje o Programie udzielane są telefonicznie (12) 643-61-43 i mailowo: kontakt@balneokosmetyki.pl

6. Regulamin dostępny jest na www.balneokosmetyki.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2018 roku i nie obowiązuje wstecz.

 

Uczestników Programu „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki”, o których mowa w niniejszym regulaminie zobowiązuje się do zapoznania się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Malinowe Hotele Sp. z o.o. jako Organizatora Programu na rzecz Klientów sklepu internetowego www.balneokosmetyki.plzamieszczoną w zakładce na stronie głównej www.balneokosmetyki.pl

Pełna informacja na temat Pana/Pani danych przetwarzanych przez MALINOWE HOTELE Sp z o.o. , znajduje się w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej http://www.balneokosmetyki.pl/pl/i/Ochrona-danych-osobowych/36 

 

Sklep internetowy Shoper.pl