Regulamin Ambasadorzy

Regulamin programu „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki” są Malinowe Hotele Sp. z o.o.
z siedzibą w 28-131 Solec-Zdrój, ul. Leśna 7 zwani dalej „Organizatorem”.

2. Program „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki” (zwany dalej „Programem”) skierowany jest do Klientów Sklepu internetowego www.balneokosmetyki.pl (zwanego dalej sklepem internetowym) i działa w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnikiem Programu „Ambasadorzy marki Balneokosmetyki” może być osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zrealizowała minimum 2 zamówienia (dokonała 2 transakcji ) Balneokosmetyków w sklepie internetowym i otrzymała od Organizatora drogą e-mailową zaproszenie do udziału w programie.

4. Malinowe Hotele Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do likwidacji Programu, modyfikowania Programu w całości lub w części, w każdym momencie lub zastąpienia go innym programem. Aktualne zasady i regulamin Programu znajdują się na stronie www.balneokosmetyki.pl.

§ 2 Zasady działania Programu

1. Aby zostać Ambasadorem należy spełnić warunek określony w § 1 pkt.3 oraz odpowiedzieć na e-mailowe Zaproszenie wysłane na adres podany w Zamówieniu. W odpowiedzi należy zaakceptować warunki regulaminu programu i potwierdzić chęć udziału w programie.

2. Na adres email Ambasador otrzymuje swój unikalny numer kodu( zwany dalej "kod rabatowy"), który upoważnia go do zakupów w sklepie internetowym ze stałym 10% rabatem.  Rabat obowiązuje na cały asortyment sklepu www.balneokosmetyki.pl z wyłączeniem kosztów przesyłki.

3. Ambasador jest wiarygodnym promotorem wiedzy o właściwościach wody siarczkowej ze źródła „Malina” oraz aktywnie promuje i działa na rzecz zwiększenia świadomości marki Balneokosmetyki. Ambasador otrzymuje swój unikalny numer kodu rabatowego, który uprawnia go do zakupów w sklepie internetowym ze stałym rabatem 10%. Ambasador może przekazywać swój nr kodu rabatowego osobom trzecim ( rodzinie, znajomym) w celu dokonania przez nich zakupów w sklepie internetowym z 10% rabatem.

Do każdego zamówienia złożonego przez Ambasadora w sklepie internetowym dołączane zostaje:

a) Kompendium wiedzy o wodzie siarczkowej i Malinowych Hotelach (1 szt.)

b) Ulotki informacyjne i próbki produktów wg dostępności

§ 3 Korzyści dla Ambasadora

1. Ambasador otrzymuje stały rabat 10% na zakup Balneokosmetyków w sklepie internetowym.

2. Znajomi i rodzina Ambasadora mogą dokonywać zakupów Balneokosmetyków w sklepie internetowym  ze stałym  10% rabatem.

3. Ambasador ma możliwość otrzymania kuponu rabatowego kwotowego na pobyt w Malinowych Hotelach o wartości  500 zł po spełnieniu warunków opisanych w §4.

4. Ambasador ma prawo uczestniczenia w wydarzeniach i innych akcjach promocyjnych organizowanych przez Organizatora w ramach realizacji Programu w tym m.in. testowania nowych produktów, dokonywania recenzji, wyrażania opinii itp. O miejscu, terminie i warunkach uczestnictwa Ambasador zostanie powiadomiony ze stosownym wyprzedzeniem.

5. Ambasador jest pod opieką Konsultanta Balneokosmetyków, który jest do jego dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem tel: (12) 643-61 43 oraz adresem email: kontakt@balneokosmetyki.pl. Konsultant służy wiedzą i poradą dotyczącą doboru odpowiednich Balneokosmetyków i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące produktów.

6. Ambasador otrzymuje na podany adres email informacje i porady w postaci newslettera na temat zdrowego trybu życia, urody, spa oraz życia w stylu wellness.

§ 4 Kupon rabatowy kwotowy na pobyt w Malinowych Hotelach

1. Aby otrzymać Kupon Rabatowy kwotowy o wartości  500 zł lub jego wielokrotność na pobyt w Malinowych Hotelach( www.malinowehotele.pl) Ambasador powinien zrealizować następującą ilość Zamówień w sklepie internetowym z wykorzystaniem numeru kodu rabatowego Ambasadora: .  
20 Zamówień – Kupon rabatowy kwotowy na pobyt w Malinowych Hotelach o wartości    500 zł
40 Zamówień – Kupon rabatowy kwotowy na pobyt w  Malinowych Hotelach o wartości 1000 zł
60 Zamówień – Kupon rabatowy kwotowy na pobyt w  Malinowych Hotelach o wartości 1500 zł

2. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego Ambasador otrzymuje informację o ilości Zamówień zrealizowanych na jego kodzie rabatowym. Za zrealizowane zamówienia rozumie się zamówienia opłacone i wysłane do Zamawiającego.

3. Ambasadorowi nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego za przyznany Kupon rabatowy kwotowy. Kupon rabatowy kwotowy nie jest ekwiwalentem pieniądza i tym samym nie podlega wymianie na żadne środki pieniężne, oraz nie może być przedmiotem transakcji.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Programu i korzystanie z kodu rabatowego podczas zakupów w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Ambasadora. Ambasador wyraża zgodę, aby Malinowe Hotele Sp. z o.o. przechowywały w komputerowej bazie danych informacje dotyczące wykorzystania kuponów rabatowych. Dane te mogą być użyte do celów marketingowych i promocyjnych. Malinowe Hotele Sp. z o.o. nie sprzedają, nie wymieniają, ani nie wypożyczają tych danych firmom nie związanym bezpośrednio z Programem.

2. Prawem właściwym dla wykonania niniejszej umowy jest wyłącznie prawo polskie.

3. Zasady zakupów w sklepie internetowym www.balneokosmetyki.pl określa regulamin sklepu.

4. Program nie łączy się z rabatami wynikającymi z posiadania Karty Programu "Malinowy raj" oraz z innymi rabatami, zniżkami, promocjami czy ofertami specjalnymi.

5. Informacje o Programie udzielane są telefonicznie (12) 643-61-43 i mailowo: kontakt@balneokosmetyki.pl

6. Regulamin dostępny jest na www.balneokosmetyki.pl .

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2012 roku.

Sklep internetowy Shoper.pl